VNG HOMIE, BẠN Ở ĐÂU?

Dấn thân vào ngành Internet, VNG trân trọng những giá trị mà bạn đã và đang đóng góp cùng VNG trong sứ mệnh phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam.

Hãy đánh dấu quê hương của bạn trên bản đồ mang tên VNG Homie để lan tỏa niềm cảm hứng và sự tự hào của VNG về bạn.


Bản đồ VNG Homie Đánh dấu Homie VNG Homie